In verband met de feestdagen wijzigen onze openingstijden:
Op donderdag 21  december zijn wij geopend tot 15:00 uur;
Op vrijdag 22 en 29 december zijn wij geopend tot 12:00 uur.

Een goed juridisch advies lost vaak meer op dan u verwacht

Stam juristen: persoonlijk, laagdrempelig en deskundig

Als u betrokken raakt bij een juridische kwestie of een geschil kunt u dit beter niet laten escaleren. Tijdig deskundig advies inwinnen schept vaak duidelijkheid over uw rechten en plichten. Soms volstaat een kort advies, maar helaas kan er ook een conflict ontstaan en kunnen partijen voor de rechter terechtkomen. Stam juristen kan u bij juridische vraagstukken op een deskundige, persoonlijke en laagdrempelige wijze bijstaan. Bovendien beschikken wij over uitgebreid netwerk, zodat we u altijd verder kunnen helpen.

Advies, omdat voorkomen beter is dan genezen

Het is verstandig om op voorhand te bepalen wat uw positie is. Daarom raden wij u aan om u in een vroeg stadium te laten adviseren over uw positie en een te volgen strategie. Zo kunnen we escalaties voorkomen of een inschatting maken van de kans van slagen in een vervolgtraject. Dit voorkomt meestal een hoop problemen achteraf.

Deskundige bijstand geeft u duidelijkheid

Mocht u betrokken zijn geraakt zijn bij een discussie of geschil, dan is het goed om deskundige bijstand te hebben. Wij kunnen u op de achtergrond van advies voorzien of namens u naar buiten treden. Of het nu over een conflict inzake goederen gaat, een meningsverschil over een overeenkomst, een huurkwestie, of rechtszaak: U kunt altijd rekenen op onze juridische deskundigheid.

Rechtszaak? Of u nu eiser of gedaagde bent, u kunt vertrouwen op onze juridische kennis

Als u er niet uitkomt met de andere partij, dan is het soms noodzakelijk om de rechter om een oordeel te vragen. Het kan ook zijn dat de andere partij de gang naar de rechter maakt en u betrekt in een rechtszaak. Op basis van het belang of de aard van de zaak wordt bepaald welke rechter bevoegd is. Als het bijvoorbeeld gaat om een belang tot en met € 25.000, een huurzaak of een consumentenkoopzaak, dan is de kantonrechter bevoegd. Bij de kantonrechter kunnen wij u vertegenwoordigen en heeft u geen (vaak kostbare) advocaat nodig. Wij kunnen u volledig bijstaan gedurende een rechtszaak, of u nu de eiser bent of de gedaagde.

We hebben de belangrijkste informatie over huurrecht, verbintenissenrecht en goederenrecht op onze website kort en krachtig voor u samengevat. Heeft u nog additionele vragen, of wilt u een kwestie bespreken? Neem dan via een van de contactopties vrijblijvend contact met ons op.

Huurrecht

Geschil over huurovereenkomst, woon- of bedrijfsruimte, verhuurder, bemiddelaar of huurder.

Verbintenissenrecht

Overeenkomsten en andere verbintenissen waar verplichtingen uit voortvloeien.

Goederenrecht

Wel of geen recht hebben op zaken of goederen en waarom.

Rechtszaken

Onze bijstand in rechtszaken die door de kantonrechter worden behandeld.