Heeft u advies nodig als verhuurder of huurder van een woning of bedrijfspand

Juridische bijstand voor verhuurders of huurders van een woon- of zakelijke ruimte

Geschillen over alle huurzaken worden beslecht door de kantonrechter. Dit betekent dat – ongeacht het belang – Stam juristen de rechtsgang kan verzorgen zonder dat dus een (kostbare) advocaat nodig heeft.

Het huurrecht is in grote lijnen onder te verdelen in de volgende onderdelen:
1. Huur bedrijfsruimte;
2. Huur woonruimte;
3. Overige huur;

Ook leaseovereenkomsten vallen onder het huurrecht en worden dus ook beslecht door de kantonrechter.

Huur bedrijfsruimte

Als we spreken over een bedrijfsruimte, kent de wet twee soorten bedrijfsruimten: de art. 7:230a BW-bedrijfsruimte (“kantoorruimte”) en de art. 7:290 BW-bedrijfsruimte (“winkelruimte”). De beide soorten bedrijfsruimten hebben een eigen specifieke regels als het bijvoorbeeld gaat om bescherming van de huurder en opzegging.

Wij kunnen u bijstaan (of u nu verhuurder of huurder bent):

 • Bij het opstellen van de overeenkomst (inclusief algemene bepalingen). Met onze ervaring kunnen wij u adviseren over specifieke bepalingen in aanvulling op de standaardovereenkomsten;
 • Bij geschillen, van welke aard ook, denk bijvoorbeeld aan vermeende gebreken aan het gehuurde, overlast, etc.;
 • Bij het op juiste wijze opzeggen van de huurovereenkomst alsmede in het vervolgtraject naar het einde van de overeenkomst toe (denk bijvoorbeeld aan mutatieschade);
 • Bij het incasseren van een huurachterstand en eventuele ontruiming van het gehuurde;
 • Bij andere tekortkomingen in de nakoming (denk bijvoorbeeld aan illegale onderhuur of verdovende middelen);
 • Door advies over de opeisbaarheid van toekomstige huurtermijnen als een huurovereenkomst wordt ontbonden;
 • Bij het inroepen van – of bij geschillen met betrekking tot – boetebedingen;
 • Bij verweer tegen een onrechtmatige opzegging;
 • In rechtszaken.

Huur woonruimte

Huur van woonruimte kenmerkt zich door een hoge graad van bescherming van de huurder (dwingend recht). Door een tijdelijke wet is het eenvoudiger geworden om woonruimte voor een bepaalde tijd te verhuren. Dat luistert echter wel nauw omdat de wet daar strikte voorwaarden aan heeft gesteld.

Wij kunnen klanten (verhuurder of huurder) bijstaan:

 • Bij het opstellen van de huurovereenkomst en algemene voorwaarden (al dan niet voor tijdelijke duur). We kunnen suggesties doen voor specifiek op te nemen bepalingen, met name waar het gaat om verdovende middelen.
 • Bij geschillen van welke aard dan ook, denk bijvoorbeeld aan een verhuurder die inbreuk maakt op het huurgenot, overlast, etc.;
 • Door advisering over de mogelijkheden tot het beëindigen van de huurovereenkomst;
 • Bij huurachterstand en eventuele ontruiming van het gehuurde;
 • Bij het terugvorderen van de borg;
 • Bij andere tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst (denk bijvoorbeeld illegale onderverhuur of verdovende middelen);
 • Bij verweer tegen een onrechtmatige opzegging;
 • Bij procedures voor de huurcommissie en/of beroep tegen een uitspraak van de huurcommissie;
 • In rechtszaken.

Overige huur

Naast de huur van bedrijfs- en woonruimten, kennen we ook nog de huur van grond en roerende zaken (denk bijvoorbeeld aan leaseovereenkomsten of verhuur van bijvoorbeeld machines). Ook bij dergelijke huurovereenkomsten kunnen wij onze klanten adviseren en bijstaan:

 • Opeisbaarheid van het gehuurde;
 • Boeteclausule;
 • Achterstanden in de betalingen.

Ook voor deze zaken is de kantonrechter bevoegd.

We hebben de belangrijkste informatie over huurrecht hierboven kort en krachtig voor u samengevat. Heeft u nog additionele vragen, of wilt u een kwestie bespreken? Neem dan via een van de contactopties vrijblijvend contact met ons op.

Hoe ontstaan verplichtingen en hoe dwing je deze af?

Een verbintenis kan op meerdere manieren tot stand komen. De meest bekende wijze is door middel van een overeenkomst, maar daarnaast kunnen onder meer ook verbintenissen uit de wet ontstaan.

Het goederenrecht regelt eenvoudig gezegd wie rechten heeft op zaken (goederen) en waarom

Het bepaalt de mate van zeggenschap die personen hebben ten aanzien van goederen. Het kan hierbij gaan om stoffelijke voorwerpen die vatbaar voor bezit zijn (een auto, huis), maar ook om vermogensrechten (vorderingen, recht van erfpacht, pand- of hypotheekrecht, aandelen).

Onze bijstand in rechtszaken die door de kantonrechter worden behandeld

Soms is de gang naar de rechter nodig om uw gelijk te halen. Het kan ook zijn dat u ongevraagd bij een rechtszaak betrokken raakt. Voor rechtszaken die door de kantonrechter worden behandeld heeft u geen advocaat nodig en kunnen onze juristen u bijstaan.

Nieuwsblog

Lees hier onze blogs met actueel nieuws.